Hyresbidrag och CSN

Hyresbidrag för elever som folkbokförda i Härjedalens kommun och som studerar vid Härjedalens gymnasium

Elever folkbokförda i Härjedalens kommun som är inskrivna på Härjedalens gymnasium och som har beviljats inackorderingstillägg kan söka hyresbidrag.

Härjedalens kommun lämnar bidrag med 25 procent av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1 000 kronor per månad. Elev eller vårdnadshavare tecknar avtal med valfri hyresvärd.

Du förnyar ansökan varje läsår.

Ansök om hyresbidrag i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CSN - studiehjälp för elever 16-20 år

Mer om studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023 10:43
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas