Inackorderingstillägg

Du som studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun, men på grund av långa avstånd behöver bo inackorderad på din studieort, har rätt att ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Denna rättighet gäller dig som studerar på ett nationellt program och är antagen till utbildningen i första hand.

Att studera på heltid innebär att eleven deltar i all schemabunden undervisning.

Ansök om inackorderingstillägg

Ansök om inackorderingstillägg senast 7 september för att du ska få ditt inackorderingstillägg utbetalt i september. Du förnyar ansökan varje läsår och bifogar alltid aktuellt hyresavtal, även om du skickat in det tidigare. Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för läsåret, då måste ansökan lämnas senast 30 juni samma år.

Ansökan görs via e-tjänsten.
Ansök om inackorderingstillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ditt konto till Swedbank. Du behöver inte vara kund hos Swedbank.
Anmäl ditt konto på Swedbank:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som går på fristående gymnasieskola skall göra din ansökan hos Centrala
Studiestödsnämnden (CSN).
Ansök om inackorderingstillägg på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för inackorderingstillägg

Enligt skollagen lämnas ekonomiskt stöd för inackordering till elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Stödet gäller vårterminen ut det år eleven fyller 20 år.

Kriterier för att få inackorderingstillägg

 • Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (din
  folkbokföringsadress). Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg
  enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd
  effektiv restid på över 2 timmar per dag. Gång och väntetid räknas inte in i tiden.
 • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress. Hyresavtal bifogas ansökan.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig
  huvudman.
 • Tillägget betalas för den tid inackorderingen varar men högst 9 månader, september-maj.
 • Första utbetalningen sker tidigast i slutet av september.
 • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning och kan då söka inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
 • I undantagsfall kan särskilda personliga skäl ge rätt till
  inackorderingstillägg för eget boende. Skälen ska styrkas av intyg från
  kurator, läkare eller liknande och intyget ska bifogas din ansökan.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.
 • Dras ditt studiestöd från CSN in, dras även inackorderingstillägget in.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår.

Det här kan man få i inackorderingstillägg

Hur mycket du får i inackorderingstillägg per månad beror på hur långt det är mellan gymnasiet och hemmet (din folkbokföringsadress).

Avstånd

Belopp kalenderår 2023

Belopp kalenderår 2024

60-249 km

1 750 kronor

1 910 kronor

250-749 km

1 940 kronor

2 120 kronor

750 km eller längre

2 100 kronor

2 290 kronor

Har du glömt att skicka in ansökan?

Du kan söka tillägget för innevarande läsår retroaktivt fram till 30 juni samma år.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. Om eleven flyttar ska det anmälas omgående. Anmälan om ändrade förhållanden göras skriftligt till barn.utbildning@herjedalen.se. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.

Beslut om och utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget betalas ut till vårdnadshavare tills eleven fyller 18 år. Därefter kan tillägget betalas ut till eleven om man så önskar.

Anmäl ditt konto till Swedbank. Du behöver inte vara kund hos Swedbank.
Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om inackorderingstillägg görs via e-tjänsten.
Ansök om inackorderingstillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ser du när ansökan är beviljad. Beslutet meddelas inte på annat sätt. Inackorderingstillägget betalas ut kring den tjugofemte varje månad.

Överklagande av beslut om inackorderingstillägg

Beslut om avslag på ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas som
förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att såväl beslutets laglighet som
dess lämplighet prövas. Förvaltningsdomstolen har därmed rätt att upphäva och
ändra beslut fattat av kommunen. Härjedalens kommun lyder under
förvaltningsrätten i Härnösand.

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas
skriftligt inom tre veckor efter att den sökande har tagit del av kommunens beslut.
Överklagandet skickas först till kommunen som då gör en omprövning av beslutet.
Om kommunen står fast vid sitt beslut skickar kommunen ärendet vidare till
förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Senast uppdaterad: 10 november 2023 11:03
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas